Fra fotoutstillingen min på Tranøy Fyr

Foto Kjell Fredriksen

Før uværet
Før uværet
Før uværet
kjel@bluezone.no